YAPISAL REFORMLAR VE FİRMA VERİMLİLİĞİ

Çok fikir sarf ediliyor ama sayısal yaklaşımlar dışında, her analist beklentilerini ve ana başlıkları konuşuyor…

Evet, yapısal reformlar konusunda…

Bu yazımızda, son dönemde bu konuda yapılmış ekonomik modellerin sayısal sonuçlarını yorumlayacağız kısaca…

 

Bunlardan birisi IMF’nin 2018 yılındaki yayınlarından… (WP/18/63). Araştırma, çoğu yaklaşımların aksine, yapısal reformları hukukun üstünlüğü, ekonomik özgürlük, iş yapabilme serbestisi, uluslararası ticaret serbestisi ve benzeri makroekonomik konulara yoğunlaşmanın aksine, bu reformları firma verimliliğine bağlıyor..

 

Hemen içeriği ve araştırmanın sonucunu verelim:

 

Veri:  37 ülke, 2006 ile 2014 döneminin kapsandığı 360 firma

Model: Reformlarla beraber firma verimliliğinin değişip değişmediğini ölçme amaçlı..

Verimliliği etkileyen faktörler: finansal reformlar,  maliye politikası yönlü reformlar, reel sektör reformları

 

Hemen sonuçlara gelelim:

  1. Finansal ve mali reformlar birbirini tamamlarsa, üretkenlik 0.21 yüzde puan artıyor
  2. Finansal ve reel sektör reformları bu etkiyi 1.12 yüzde puana çıkıyor
  3. Mali reformlar uluslararası ticaret ile uyumlu olursa 2.72 gibi oldukça yüksek bir etki ortaya çıkıyor
  4. Reel sektör dışında hiçbir faktör tek başına verimliliği olumlu etkilemiyor.

 

Özet ve Sonuç:  Reformlar toplu bir şekilde ele alındığında başarılı sonuç alınırken, bunun en güzel meyvesini ise reel sektör üretim gücü ile dış ticaret reformlarının birlikteliği veriyor.

 

ÖNEMLİ!

 

PAYLAŞ